RGS Nordic modtager og renser hvert år 450 millioner liter forurenet vand fra utallige brancher. En del af vandet indeholder olierester, og på vores anlæg kan vi ikke blot rense vandet - vi kan også skille olien fra, så den kan genanvendes. Hvert år sender vi op imod 1.000 tons udvundne olierester til raffinering og genanvendelse. 

Olieindustrien er storleverandør af vand, der er forurenet med primært organiske stoffer, som vi kan fjerne 99,6 procent af på vores anlæg ved Stigsnæs. Dermed kan vi sende vandet retur til naturens kredsløb uden at gøre skade.

Men rensning af vand handler ikke blot om miljøbeskyttelse. Det handler også om genanvendelse. 

På vores anlæg, der er Nordeuropas mest moderne, kan vi nemlig separere olie fra spildevandet, så det kan genbruges som ressource. Vi gør det bl.a. i samarbejde med danske Avista Green, der har stor erfaring med at raffinere olierester, så de kan genbruges som ny smøreolie og dermed minimere behovet for udvinding af olie i naturen. 

Vi fraskiller årligt op imod 1.000 tons olierester til genanvendelse.


Vand uden olie er bedre at rense, og olie uden vand er bedre at genanvende 


Adskillelsen af olie og vand foregår i tre faser. Langt det meste af olien, omkring 90 procent, er frit flydende (som olivenolie i en gryde med vand) og skilles direkte fra til genanvendelse.

Den resterende mængde olie er blandet med vand i en emulsion, som dernæst separeres fra. Denne proces er vigtig, da olieresterne ellers vil have negativ indvirkning på den efterfølgende rensning af vandet, som er vores kerneopgave. I denne fase nærmer vi os 100 procents adskillelse. 

Til sidst adskilles olie og vand i emulsionen - bl.a. ved opvarmning og tilsætning af salt. Efter denne proces kan vandet ledes tilbage til rensning, og olien kan sendes til genanvendelse.

Gennem de tre trin udskiller vi 99,8 procent af den olie, som det forurenede vand indeholder - før vi renser det for anden forurening. 

RGS Nordic modtager olieholdigt vand fra Danmark og fra flere lande omkring os og sikrer, at både olierester og forurening bliver på land, inden vandet indgår i naturens kredsløb. 

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com