RGS Nordic er en attraktiv samarbejdspartner for entreprenører, der tænker i bæredygtig cirkulær økonomi. Det store projekt Ny Valby er et godt eksempel.

På et 160.000 m2 stort areal i Valby skyder en helt ny bydel op. Det ambitiøse projekt Ny Valby kommer til at huse 4.000 indbyggere, butikker, institutioner og en park. Det er ikke bare ambitiøst mht. størrelsen, men også i forhold til bæredygtighed, da bygherrerne sigter efter en DGNB-certificering. DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en internationalt anerkendt standard for bæredygtigt byggeri.

Partner med byggeledelsen

Så store ambitioner kræver professionelle partnere. Firmaet IngCon, der står for den overordnede ledelse af byggeriet, inviterede os derfor tidligt med i projektet for at hjælpe med at planlægge håndteringen af jord og byggeaffald på en bæredygtig måde.

Vores løsning har bidraget til at optimere genanvendelsen af jord og byggematerialer i byggeriet. Opgravet jord vil fx blive genanvendt (efter behandling) til anlæg af bydelens parker og andre rekreative arealer. Det samme sker for nedrevne byggematerialer, der sorteres og genanvendes på området.


Ny Valby kommer til at huse

4.000

indbyggere, butikker, institutioner

og en park


Tag os med tidligt og få en bedre løsning

Projektet Ny Valby beviser, at vi kan skabe værdi som betroet partner i byggeprojekter, hvor økonomisk og miljømæssig bæredygtighed har høj prioritet. Når vi tidligt bliver en del af sådanne projekter, kan vi bidrage væsentligt til at opfylde bygherrens ambitioner – fx DGNB-certificering som i tilfældet med Ny Valby.

Skal vi snakke bæredygtigt byggeri?

Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan vores erfaringer med bortskaffelse og genanvendelse af jord og byggeaffald kan gøre dit projekt endnu mere attraktivt og bæredygtigt.