Bæredygtighed har siden 2016 været en erklæret målsætning for RGS Nordic.

I starten handlede meget om at forankre beslutningen i organisationen, og siden er resultaterne begyndt at komme. Først enkeltstående og med tiden mere systematisk og ofte i samarbejde med andre.

Blandt eksemplerne er samarbejdet med Rockwool om at levere granuleret isoleringsmateriale fra nedrevne ejendomme, så det kan indgå i deres produktion af ny Rockwool-isolering. Et andet eksempel er et projekt fra Kolding, hvor vi sammen med en række andre aktører rev en kaserne ned, så det blev muligt at bygge en daginstitution på den samme grund, delvist med de samme byggematerialer. Erfaringerne derfra indgik siden i Miljøstyrelsens vejledning om ressourcekortlægning i byggeriet.

I 2018 udarbejdede vi den første gennemgribende og strukturerede bæredygtighedsstrategi baseret på input fra medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige. 10 konkrete tiltag blev besluttet og igangsat – og derudover tog medarbejderne selv en række initiativer.

En cirkulær tankegang

Grundlæggende handler det om at tænke cirkulært, så mest muligt vand, jord eller affald kan indgå i enten økonomiens eller naturens kredsløb.

På de efterfølgende sider er fire af de senere års initiativer og resultater beskrevet nærmere. Vi står nu ved afslutningen af første strategiperiode og kan konkludere, at RGS Nordic har taget fundamentale skridt i retning af at gøre en større bæredygtig forskel.

Det er en omfattende udvikling at drive. Vi har igangsat gode og levedygtige projekter, der sigter mod at omdanne mere affald til sekundære ressourcer, mod ansvarlig miljøpåvirkning, og mod at minimere udledningen af drivhusgasser.

Højere op i affaldshierarkiet 

Især affaldsområdet er under udvikling. Størstedelen af det tunge byggeaffald (mursten, tegl, beton og træ) nyttiggøres i dag primært som energi eller som knust materiale under veje og lignende. En mindre – men voksende – andel, genanvendes som nye byggematerialer. Ambitionen er at styrke denne vækst.

Derfor vil en del af de senere års succesfulde projekter skulle skaleres op, så de kan gøre en større forskel. Det er bl.a. det, vores kommende bæredygtighedsstrategi handler om.

I takt med, at vores viden er vokset, og at samfundets interesse i bæredygtighed generelt er blevet mere dybt forankret, er RGS Nordic også blevet en mere interessant virksomhed at kende for omverdenen. Det har bl.a. ført til ministerbesøg og til, at vores adm. direktør er blevet næsformand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. Han er ligeledes formand for brancheorganisationen ARI– Affalds- og Ressourceindustrien.

Se video om affaldshierarkiet her: