Byggeaffald og jord bliver i fremtiden så værdifuldt, at vi kommer til at kunne betale for at modtage det. 

Knaphed på ressourcer vil i fremtiden betyde, at byggeaffald og jord fra projektering vil få stigende potentiale som råvarer. 

Derfor vil vi samarbejde med byggeindustrien om, at stadig mere jord og byggeaffald kan oparbejdes og indgå i nye bygge- og anlægsprojekter som genanvendte råvarer. Vi vil i stigende omfang se os selv som en industriel producent af materialer, og vi vil i stigende omfang se vores kunder, der afleverer jord og byggeaffald hos os som leverandører af råvarer. 

På den måde kan vi systematisk øge værdien af byggeaffald og jord som sekundære råvarer og forbedre afregningen overfor vores leverandører - og mindske trækket på naturens ressourcer både hos os selv og hos vores kunder. Ambitionen er, at 80 procent af det byggeaffald, vi modtager, kan genanvendes i 2030.

Fokus på effekt


Beton, tegl, asfalt og træ udgør mere end 95% af de affaldsmængder, vi modtager. Dertil kommer jord, som er den type af materiale, vi modtager absolut mest af. Men det er ikke de typer affald - bredt set i branchen - som genanvendes bedst. Derfor fokuserer vi især på netop beton, tegl, asfalt og træ, hvor vi kvantitativt kan gøre størst forskel. 


Vi arbejder allerede i dag systematisk med at genanvende eksempelvis stenuld til isolering, gips, tegl og asfalt. Og for flere af de andre affaldstyper er vi langt fremme med udviklingen af metoder til øget genanvendelse. Selv på forurenet vand, der traditionelt ikke ses som en kilde til ressourcer, er vi i dag langt fremme med at udvinde bl.a. olierester og tungmetaller til genanvendelse. 


Bygger videre på eksisterende styrker


Frem mod 2030 skal vi skabe et nyt marked uden at forkaste det eksisterende. 

Det stiller krav til, at vi bliver endnu bedre til det, vi allerede er gode til. Vores ekspertise i at modtage og behandle jord og byggeaffald er både i dag og i fremtiden fundamentet under RGS Nordic. For vores kunder og for samfundet er det afgørende, at virksomheder kan aflevere affald og være sikre på, at det behandles rigtigt og bedst muligt. 

Men det er ikke nok. I fremtiden skal vores evne til at fremskaffe de rigtige materialer, vores affaldsmodtagelse og behandling samt vores markedsføring forfines, så kvalitet, sporbarhed og sammensætning i stadigt større omfang skaber mulighed for kommercielt bæredygtig genanvendelse. 

Derved kan vi i fremtiden både sikre korrekt behandling - ligesom vi gør i dag - og få øget værdi og styrket bæredygtighed ud af de ressourcer, vi modtager. Til fordel for naturen, klimaet og kunderne. 

Se også: Samarbejde med NÆSTE kickstarter systematisk genbrug af konstruktionstræ.

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com