Da det kommunale spildevandsanlæg i Fredericia ikke længere kunne håndtere de store mængder spildevand fra Ørsted's olieudvinding i Nordsøen, trådte RGS Nordic til med en effektiv løsning.

Danish Oil Pipe er et datterselskab af Ørsted, Danmarks store energiselskab. Selskabet ejer olietransportsystemet, der sørger for, at den udvundne olie fragtes fra feltet i Nordsøen og ind til terminalen ved siden af Shells raffinaderi i Fredericia.

Et biprodukt af olieudvinding er store mængder spildevand, der er stærkt forurenet og kræver sikker behandling for ikke at forvolde skade på miljøet. Danish Oil Pipe producerer meget af dette spildevand, og på et tidspunkt kunne Fredericias kommunale spildevandsanlæg ikke klare opgaven længere. Det kunne vi heldigvis.

En samlet løsning

Danish Oil Pipe blev tilbudt en komplet løsning, hvor vi tager os af spildevandet fra A til Z. Vi sørger for transporten af de 150.000 m3 vand til vores anlæg i Stigsnæs, dokumentationsarbejdet, behandlingen af spildevandet og håndteringen af de biprodukter, der opstår i processen.

Som ejere af Stigsnæs-anlægget, der er et stort biologisk rensningsanlæg, kunne vi give Danish Oil Pipe en meget fordelagtig aftale. Biologisk behandling er nemlig billigere end afbrænding i roterovne og mere miljøvenlig end mekanisk behandling.


RGS Nordic modtager

250.000

tons industrispildevand

hvert år


Mulighed for et endnu tættere samarbejde

Kunden overvejer nu at etablere et anlæg til behandling af spildevand i Fredericia. Formålet er at undgå transporten af spildevandet og således skrue ned for såvel omkostningerne som miljøbelastningen. Hvis projektet vedtages, kan vi tilbyde at stå for driften af anlægget, da vi har den fornødne ekspertise.

Skal vi give et bud på din opgave?

Når andre giver op, er RGS Nordic klar til at tackle opgaven. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse, hvis du står med en stor miljøudfordring.