RGS Nordic og DK Beton kan nu i samarbejde levere certificeret, cirkulær beton. RGS Nordic oparbejder gammel konstruktionsbeton til certificeret betontilslag, og DK Beton benytter dette betontilslag til at producere ny certificeret, cirkulær beton med samme producentansvar som øvrig certificeret beton. 

Beton fra nedrivning af konstruktionsbeton indeholder sten af høj kvalitet. Ved brug som erstatning for stabilgrus udnyttes denne høje kvalitet ikke. RGS Nordic og DK Beton har taget initiativ til at oparbejde kvalitetssten fra nedrivning af konstruktionsbeton til betontilslag, der kan genanvendes i ny, cirkulær beton.

På den måde tabes kvalitetssten i konstruktionsbeton ikke fra byggeriets materialekredsløb, men kan med fuld sporbarhed bruges igen og igen. Det er cirkulær økonomi i praksis og godt på vej mod industriel skala.


RGS Nordic kan sikre genanvendelse af op til

400.000 tons.

konstruktionsbeton som erstatning for jomfruelige materialer

i fremstillingen af ny beton hos DK Beton


Certificeret cirkulær beton

RGS Nordic og DK Beton har udviklet konceptet og samarbejder om at levere cirkulær beton til den danske byggesektor - godkendt og certificeret beton i høj kvalitet med fuld sporbarhed. Den nye cirkulære beton bliver certificeret i den lave miljø- og styrkeklasse med fuldt producentansvar.

Det vil sige, at den cirkulære beton kan bruges til indvendige konstruktioner, der ikke er udsat for høj belastning og store miljøpå­virkninger. Tidligere har sporbarheden af den gamle beton været en hindring for at bruge den i ny beton. Men RGS Nordic har investeret massivt i at få styr på sporbarheden, så den cirkulære beton får den rigtige kvalitet. 

Cirkulær økonomi i industriel skala

Samarbejdet med DK Beton er et eksempel på, hvordan vi kan få den cirkulære økonomi til at rulle. Vores mål er at erstatte forbruget af jomfruelige materialer til betonproduktion med op til 1 mio. tons over en tiårig periode ved at genanvende gammel beton i stedet. På den måde industrialiseres den cirkulære økonomi for materialer i byggesektoren. Læs mere om DK Beton her.

Bæredygtigt byggeri sælger

Genbrug og genanvendelse bliver ofte efterspurgt og fremhævet som en positiv faktor i et byggeprojekt, og der er stigende efterspørgsel efter cirkulær beton. Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan brug af certificeret cirkulær beton kan gøre dit projekt endnu mere attraktivt og bæredygtigt.

Betonsamarbejdet har modtaget støtte fra Miljøstyrelsen

RGS Nordic og DK Beton har fået tildelt knap 5 mio. kroner fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram til at sætte gang i et betonsamarbejde, så genanvendelse af beton kan ske i industriel skala og bliver derved tilgængelig for hele branchen. Sådan kan det blive et reelt bæredygtigt supplement til standardbeton med udelukkende jomfruelige materialer. 

 

Download PDF

Byg med cirkulærbeton

Vil du vide mere?

Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan brug af cirkulær betontilslag kan gøre dit byggeprojekt endnu mere attraktivt og bæredygtigt.