RGS Nordic og DK Beton samarbejder om at levere genbrugsbeton, der har samme certificering og producentansvar som traditionel beton. Betonen kan bruges til alle indvendige konstruktioner, der ikke er udsat for høj belastning og store miljøpåvirkninger.

Når et hus bliver revet ned, bliver betonen knust og brugt som fyld i veje. Men det er en alt for ringe udnyttelse af betonen. Når den bliver brugt som vejfyld, kan den ikke bruges igen. Derfor har RGS Nordic og DK Beton taget initiativ til at genanvende beton i fremstillingen af ny beton. På den måde forsvinder betonen ikke ud af kredsløbet, men kan med fuld sporbarhed bruges igen og igen til glæde for vores miljø.


RGS Nordic kan genanvende op til 75 % af de

400.000

tons beton, vi hvert år knuser til vejfyld

Det betyder i den anden ende, at DK Beton kan erstatte 20 % jomfruelige materialer med gammel beton.


Certificeret genbrugsbeton

RGS Nordic og DK Beton har udviklet koncepter og samarbejder om at levere genbrugsbeton til den danske byggesektor -  godkendt og certificeret beton i høj kvalitet med fuld sporbarhed. Den nye genbrugsbeton bliver certificeret i den lave miljø- og styrkeklasse med fuldt producentansvar. Det vil sige, at genbrugsbetonen kan bruges til indvendige konstruktioner, der ikke er udsat for høj belastning og store miljøpåvirkninger. Tidligere har sporbarheden af den gamle beton været en hindring for at bruge den i ny beton. Men RGS Nordic har investeret massivt i at få styr på sporbarheden, så genbrugsbetonen får den rigtige kvalitet. 

Cirkulær økonomi, når det er bedst

Samarbejdet med DK Beton er et eksempel på, hvordan vi kan få den cirkulære økonomi til at rulle. Vores mål er at er at erstatte forbruget af jomfruelige materialer til betonproduktion med op til 1 mio. tons over en tiårig periode ved brug af gammel beton i stedet og på den måde styrke bæredygtigheden i byggesektoren. Læs mere om DK Beton her

Bæredygtigt byggeri sælger

Genbrugsmaterialer bliver ofte efterspurgt og fremhævet som en positiv faktor i et byggeprojekt og der er stigende efterspørgsel på genbrugsbeton fra alle byggeriets parter. Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan brug af certificeret genbrugsbeton kan gøre dit projekt endnu mere attraktivt og bæredygtigt.

 


Set over en tiårig periode vil den gamle beton kunne erstatte

1 mio. tons

jomfruelige råstoffer

Vi slipper for at bruge af naturens begrænsede ressourcer, grave store huller i landskabet og fragte råstofferne over lange afstande.


Betonsamarbejdet har modtaget støtte fra Miljøstyrelsen

RGS Nordic og DK Beton har fået tildelt knap 5 mio. kroner fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram til at fyre op under det bæredygtige betonsamarbejde så den grønne beton bliver tilgængelig for hele branchen og bliver et reelt bæredygtigt alternativ til standardbeton blandet af jomfruelige materialer. 

Læs mere her

Download PDF

Byg med genbrugsbeton

Vil du vide mere?

Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan certificeret genbrugsbeton kan gøre dit projekt endnu mere attraktivt og bæredygtigt.