Rent vand er en knap ressource, og RGS Nordic har siden 1989 renset over 5.000.000 tons vand, så det igen kan indgå i naturens kredsløb. Vi renser vand, som er for forurenet til de offentlige renseanlæg, og vi har kompetencerne og anlæggene til at gøre det godt nok til, at vandet kan udledes uden at skade naturen.

I takt med, at miljøkravene generelt stiger i samfundet, stiger dokumentationskravene fra myndighederne tilsvarende. Samtidig får stadig flere af vores kunder behov for at kunne dokumentere, at deres spildevand reelt er renset for skadelige stoffer og ikke blot fortyndet med rent vand, så det formelt overholder grænseværdierne ved udledning.

Det behov for dokumentation har vi sat os for at efterkomme. Ikke fordi der har været eller er behov for at ændre vores rensemetoder. Vores anlæg renser før, nu og i fremtiden vandet ved at fjerne de skadelige stoffer – ikke ved at fortynde dem. Og det står både vi, vores kunder og samfundet sig bedst ved at have fuld transparens omkring.

Vi tror på, at miljøvirksomheder skal konkurrere på at løse opgaverne bedst – ikke på at skære hjørner for at kunne slå konkurrenten på prisen.

Derfor har vi helt konkret i Stigsnæs, hvor vi driver Nordens største kommercielle biologiske anlæg til rensning af industrispildevand, etableret en overvågning ved en målemetode, der kaldes massebalance.

Kort fortalt går det ud på, at vi måler vægten af de skadelige stoffer i det vand, vi modtager og sender igennem vores behandling. Efter den biologiske behandling måler vi vægten af stof i både det slam, som vi udskiller og i det vand, som går videre til næste rensetrin i kulfiltrene. Når vandet er renset i kulfiltrene, måler vi igen vægten af stof i vandet.

Derved kan vi dokumentere, hvor store mængder af de skadelige stoffer, der fjernes i hvert af de to rensetrin. Og vi kan præcist dokumentere, hvor effektivt vi fjerner stofferne og indholdet i det vand, vi udleder efter rensningen. Derved sikrer vi, at vandet er renset effektivt, og at det ikke påvirker naturen og miljøet negativt.

Målemetoden er foreløbigt gennemført på projektbasis, og det vil kræve yderligere investeringer at indføre det i fuld skala på alle anlæg. Det er vores forventning, at det vil ske inden for de kommende år.

Vandrensning der dokumenteret fjerner forureningen

 

Vandrensningen sker i en proces med to hovedtrin. Dels et biologisk trin med et aktivt slamanlæg og dels et fysisk og kemisk trin med et aktivt kulfilter. Første trin står for den primære rensning, men for nogle stoffer er det nødvendigt med efterbehandling i det aktive kulfilter.


Figuren nedenfor tager afsæt i, at vi modtager en ladning spildevand, der er forurenet med PFOS. Gennem massebalance dokumenterer vi, hvor meget vi fjerner, før vandet udledes. Eksemplet svarer til vores reelle renseeffektivitet for samlet indhold af organisk stof (COD) og for stoffet PFOS.