RGS Nordic indgår som partner for entreprenører og bygherrer ved bæredygtige byggerier, hvor man ønsker at genanvende opgravet jord og nedrevne byggematerialer. Det store boligprojekt Grønttorvet i Valby er et godt eksempel.

På et 160.000 m2 stort areal i Valby skyder en helt ny bydel op. Det ambitiøse projekt Grønttorvet kommer til at huse 4.000 indbyggere, butikker, institutioner og en park. Det er ikke kun stort tænkt mht. størrelsen, men også i forhold til bæredygtighed, da bygherrerne sigter efter helt nye standarder for genanvendelse af det jord og byggeaffald, der opstår som resultat af byggeprojektet.

Partner med byggeledelsen

De store ambitioner kræver professionelle partnere. Firmaet IngCon, der står for den overordnede ledelse af byggeriet, inviterede os derfor tidligt med i projektet for at hjælpe med at planlægge håndteringen af jord og byggeaffald på en bæredygtig måde. Sammen udviklede vi en løsning, der optimerer genanvendelsen af jord og byggematerialer i byggeriet.

Der bygges ikke på en bar mark, men på et gammelt erhvervsområde, og derfor er nedrivning af de gamle bygninger en vigtig del af projektet. Vi står for al indsamling, sortering, håndtering og afsætning af byggeprojektets jord og affald, og for at sikre, at det sker effektivt og økonomisk, har vi oprettet en affalds- og jordhåndteringsplads direkte på byggepladsen. Efterhånden som projektet flytter rundt på området, flytter vi med.

Inddrag os tidligt og få større værdi

Projektet i Valby beviser, at vi kan skabe værdi som betroet partner i byggeprojekter, hvor økonomisk og miljømæssig bæredygtighed har høj prioritet. Når vi tidligt bliver en del af sådanne projekter, kan vi bidrage væsentligt til at opfylde bygherrens ambitioner – som i tilfældet med Grønttorvet.

Skal vi snakke bæredygtigt byggeri?

Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan vores erfaringer med bortskaffelse og genanvendelse af jord og byggeaffald kan gøre dit projekt endnu mere attraktivt og bæredygtigt.

Download PDF

Grønttorvet i Valby