På RGS Nordic arbetar vi med att rena och återanvända naturresurser. Sedan 1989 har vi renat mer än 3 000 000 ton spillvatten – bland annat för offshoreindustrin.

Vi tar emot vatten från alla branscher och vi behandlar bland annat:

  • vatten som inte ska släppas ut i avlopp på grund av explosionsrisk, hälsorisker eller lukter
  • avloppsvatten som innehåller tungmetaller
  • använt lut och kolhaltiga avfall
  • avloppsvatten som kräver en behandling av det aktiverade slammet?
  • avloppsvatten som innehåller ämnen som absorberas till slam?

25 års erfarenhet från rening av industriellt spillvatten

Biologisk behandling anses vara den mest miljövänliga formen av rening och vi har 25 års erfarenhet av den processen. Vi kontrollerar spillvattnet i vårt processlaboratorium före, under och efter behandlingen. När vattnet har renats, leds det tillbaka till naturens kretslopp. På köpet får vi biologiskt slam som används till att producera energi.


Vi har renat mer än

5.000.000

ton spillvatten

sedan 1989


Vi använder den bästa tillgängliga tekniken

RGS Nordic är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001-2008 och ISO 14001, samt verifierat enligt EMAS-reglerna. Våra reningsverk lever alltid upp till gällande krav på bästa tillgängliga teknik (BAT).

Vi är redo att ta emot dina leveranser i Stigsnæs

Vi kan ta emot dina leveranser både med lastbil och fartyg på vår anläggning vid Stigsnæs. Alla leveranser godkänns i förhand av myndigheterna och vi hanterar dessutom godkännandet av själva behandlingen.

 

Hittade du inte vad du letade efter?

Kontakta oss och låt oss prata om dina behov.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com