Som ett ledande miljöföretag har vi ett stort ansvar. Inte bara för miljön utan också för människor och samhället i stort.

Därför är hållbarhet ryggraden i vårt företag. Och därför mäter vi allt vi gör, och planerar att göra, mot våra egna strikta kriterier för hållbart företagande.

För att säkerställa att vi får med alla aspekter, arbetar vi med sju områden:

 • Produkter och marknad
  • Innovativa lösningar, upcycling, spårbarhet, bättre teknologi etc.
 • Miljö
  • Grönare energiproduktion, minskat utsläpp av CO2, avfall, avloppsvatten och farliga ämnen etc.
 • Medarbetare
  • Utbildning, tillfredsställelse, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald etc.
 • Samhället
  • Integration, bidra till det lokala samhället, ansvarsfull skattebetalning etc.
 • Leverantörer
  • Krav på deras utrustning, ansvarsfull hantering av värdekedjan etc.
 • Etik och beteende
  • Följsamhet, Code of Conduct, anti-korruption etc.
 •  Ledning och kommunikation
  • Kommunikation om våra insatser, internationell hållbarhetsprofil, etc.

Varje år publicerar vi en hållbarhetsrapport där vi presenterar vårt arbete, analyserar utvecklingen och belyser områden där vi kan bli bättre.

Läs vår hållbarhetsrapport 2017

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com