När man arbetar med miljöproblem måste man växa med uppgiften. Utmaningarna blir allt mer komplexa och lagkraven stramas åt.

På RGS Nordic vi arbetar ständigt med att förbättra våra metoder. Det gäller in-situ metoder för att bekämpa föroreningar, som kemisk oxidation och reduktiv deklorering, multifasextraktion och andra reningstekniker.

Vi ligger också i framkant när det gäller att utveckla helt nya metoder. Framtiden kommer att ställa stora krav och vi arbetar på nya framgångsrika metoder för att lyckas med svåra utmaningar, som:

  • föroreningar som arsenik, dioxin, PAH- och PFC-ämnen
  • behandling av förorenat sediment
  • sanering och återanvändning av gamla deponier

Vi deltar också i ett flertal forskningsprojekt med universitet och högskolor, både nationellt och internationellt. På så sätt bidrar vi till att utvecklingen för att rena vatten och mark fortsätter.

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com