Rivningen av en gammal skola gjorde alla som deltog i projektet klokare om återvinning

Målet med samarbetet var att utveckla nya verktyg för återvinning av byggmaterial för att utnyttja resurserna mycket bättre än idag, då värdefullt byggavfall blir fyllnadsmaterial i vägar.

Mål: Mer cirkulär återvinning

Målet med samarbetet var att utveckla nya verktyg för återvinning av byggmaterial, så att resurserna kan utnyttjas mycket bättre än i dag, hur värdefulla byggavfall hamnar som road fylla på byggprojekt.

Processen i korthet

Tillsammans undersökte vi resurserna i byggnaden. Vilka resurser fanns och hur många? Kan materialet användas på nya sätt? Här blev gammalt tegel – som inte kunde sorteras ut – istället skuren i kvadrater, som sedan användes med en stor dekorativ effekt i ett annat byggprojekt. Farliga ämnen avlägsnades från väggar och tak innan rivningsspecialister började separera de olika byggnadsdelarna. Alla resurser i huset är registrerade så att vi vet exakt vad som har hänt med dem och var de farliga ämnena finns nu. Byggelementen finns nu i ett resurshotell hos RGS Nordic och är redo att få ett nytt liv i en ny byggnad.


Byggelementen är redo att få ett

NYTT LIV

i en ny byggnad


Vi blir smartare hela tiden

Skolbyggnaden från 70-talet har nu rivits men samarbetet fortsätter. Vi utbyter hela tiden idéer för hur återvunnet byggmaterial kan upparbetas för att ingå i nya byggnader. Alla de insikter och idéer som vi har har fått under tiden, kommer vi att dela med oss av till företag och offentliga intressenter genom workshops. Vår förhoppning är att resultaten banar väg för nya sätt att utnyttja de stora resurser som finns i begagnat byggmaterial.

Vill du höra mer?

Vi blir glada om vi får dela med oss av våra idéer och erfarenheter från rivningsprojektet i Roskilde – och från andra lärorika projekt som vi har genomfört. Kontakta oss för en förutsättningslös dialog.

 

Ladda ner PDF

Cirkulär ekonomi

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com