Ett av Sveriges mest omtalade marksaneringsprojekt har pågått i Värnamo sedan 2011. Det komplexa projektet genomförs av RGS Nordic och kräver att vi använder ett antal nya tekniker.

Jorden i Värnamo var kraftigt förorenad med perkloretylen (PCE) från Värnamotvätten, som drev en kemtvätt från 1938 till 1989. Föroreningen täckte en yta på 1 200 kvadratmeter och sträckte sig långt ner i marken.

Utmärkta resultat – och det blir ännu bättre
Efter två år av kontrollmätningar såg vi att dekloreringsgraden hade nått 50 procent. Testerna visade också att den gynnsamma miljön för reduktiv deklorering bestod och att nedbrytningsprocessen alltså kunde fortsätta.

RGS Nordic fick i uppdrag att genomföra saneringsprojektet, som inleddes 2011 efter flera år av studier. Uppgiften var komplicerad på grund av svåra geologiska förhållanden i området. Och det var ett angeläget uppdrag eftersom PCE konstaterades i en närliggande grundvattenreservoar, som förser stadens invånare med dricksvatten.

Multifasextraktion

Den första delen av projektet inleddes 2011 med mutifasextraktion (MFE) i hela den förorenade zonen, från cirka två till tio meters djup. MFE är en teknik som bygger på att suga upp föroreningskomponenter i flera faser (gas, lös och fri fas), från luftfickor och grundvatten. Borrhålen är lufttäta för att skapa vakuum så att jordluft kan pumpas upp.

Förstudierna visade på en total föroreningsmängd på cirka 800 kg, men redan under MFE-arbetet avlägsnades 850 kg och kontrollmätningar visade att det fortfarande fanns en stor mängd föroreningar kvar.

Nya tekniker

Efter tre år med MFE kunde vi gå ett steg längre. I den mättade zonen, som låg på 8-14 meters djup, använde vi injektion av HRC Primer, HRC och HRC-X för första gången i Sverige. HRC stimulerar den reduktiva dekloreringen med naturliga mikroorganismer och kombinationen av de tre HRC-produkterna gav oss en aktiv saneringstid på upp till fem år.

HRC-produkterna tillfördes marken via direktinjektering. Ännu en gång var vi tvungna att ta fram en ny metod eftersom det inte var möjligt att genomföra traditionell vertikal borrning nära en brant och instabil lutning. Vi valde därför att använda riktad borrning, där vi borrade diagonalt och satte injekteringspunkterna "från sidan" istället för rakt ovanifrån. Det var första gången som riktad borrning användes för denna typ av projekt i Europa.

Har du en uppgift som ska lösas in-situ?

Med vår erfarenhet från Värnamo och andra komplexa saneringsuppdrag är vi bland de mest kompetenta föroreningsbekämparna i Skandinavien. Vi är redo att ta fram ett icke bindande förslag om hur vi bäst löser även din utmaning.

 

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com