Det är mycket som står på spel när äldre bensinstationer ska stängas eller saneras. Risken för förorening av miljön är stor och uppgiften måste lösas med största möjliga varsamhet och professionalism.

I flera decennier har vi haft ett nära samarbete med bensinstationskedjan OK-Q8. Tillsammans har vi stängt eller sanerat 25-30 bensinstationer i Sverige och Danmark varje år.

Vår uppgift är att riva, avlägsna eller renovera petroleumstationer på ett säkert och miljövänligt sätt. I de flesta fall ska marken saneras och därför vidtar vi åtgärder för att säkerställa att det inte sker några utsläpp när stationen byggs om eller avetableras.


RGS Nordic hjälper OK-Q8 att sanera eller lägga ner

25-30

bensinstationer varje år

på ett miljömässigt riktigt sätt


Vi tar ansvar för alla stadier av arbetet. När en station ska stängas eller saneras gör vi först en markundersökning, riskbedömning och saneringsstrategi innan det egentliga arbetet börjar. Vi är också ansvariga för all kontakt med myndigheterna, bland annat för att ordna alla nödvändiga tillstånd.

När projektplanen är godkänd och vi har fått alla tillstånd, monterar vi ned och river anläggningen. Vi gör fortlöpande tester för att säkerställa att alla miljöhänsyn efterföljs. Därefter återställer vi platsen till det skick som kunden har begärt och ansvarar för slutrapportering och kontroll med kunden och myndigheterna.

En långt och förtroendefullt samarbete

Samarbetet mellan OK-Q8 och RGS Nordic började redan på 1970-talet. Med nya projekt som är på gång, kommer vi att ha utfört fler än 500 uppdrag för kunden.

Har du en stor miljöutmaning?

Vi är vana vid att lösa även de svåraste uppgifterna och vi är redo för dina. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Ladda ner PDF

Sanering i Stockholm

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com