Om oss og om gjenbruk

Det er mengder av ressurser i omløp. Hvert år genererer bygg -og anleggprosjekter i Danmark 3,7 millioner tonn avfall. Det kan være vanskelig å forstå hvor mye dette er, så la oss få komme med noen eksempler.

 


Hvert år genereres det

3,7 mio.

tonn

avfall fra bygg -og anleggprosjekter i Danmark

Dette tilsvarer vekten av

308 000

bybusser

eller

616 000

afrikanske
elefanter

Om man setter elefantene oppå hverandre vil de nå

2 000 km

ut i verdensrommet

2.000 km.
800 km
NOAA værsatellitter
400 km
Den internasjonale romstasjonen

Sirkulær økonomi blir en

Game Changer

- også for byggebransjen

Bygg- og anleggsbransjen er preget av gammeldags lineær økonomi. En økonomi hvor man knuser, brenner eller deponerer avfall. I bilindustrien jobber produsenter og underleverandører sammen for å sikre at hver enkelt bildel kan inngå i en gjenbrukssyklus.

Hos RGS Nordic brenner vi for å etablere sirkulær økonomi tilsvarende bilindustrien. De første viktige steg på reisen handler om dialog og samarbeid. 

Sirkulær økonomi skapes gjennom samarbeid

Sirkulær økonomi starter med dialog

Sirkulær økonomi handler om å forene den gode saken med lønnsom forretningsdrift. Det hele starter med dialog.

Start dialogen her