Hos RGS Nordic modtager vi masser af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse. Mere end 97% af det affald, vi behandler, bliver genanvendt eller på anden måde nyttiggjort.

Behandlingen sker både på vores anlæg og direkte på byggepladserne. Det kan ofte give god mening at behandle jord og byggeaffald direkte på stedet, når det er tænkt ind i en totalløsning (se vores case om Grønttorvet) – eller når der er langt til nærmeste behandlingsanlæg.

Vi er kommet langt, men skal endnu længere

Så meget som muligt af det affald, vi modtager, skal upcycles – dvs. oparbejdes til materialer af højere værdi. Det er vores klare ambition. Vi er kommet et godt stykke vej, og eksempelvis har vi indgået samarbejde med DK Beton om at knuse og oparbejde affaldsbeton til genbrugsbeton af høj kvalitet.

Vi har store ambitioner med genanvendelse og arbejder hver dag på at forbedre vores processer, så endnu mere affald kan blive upcyclet til nye kvalitetsmaterialer. Vi indgår samtidig i en række innovative projekter, hvor vi er med til at finde ny anvendelse for gamle byggematerialer – se vores cases om VUC Roskilde og CLEAN.


Mere end

97%

af det affald vi behandler

bliver genanvendt eller på anden måde nyttiggjort


Eksempler på, hvordan vi genanvender affald

  • Gips oparbejdes til nye gipsplader, der bruges i byggeri
  • Metal (fx jern, stål, aluminium) sorteres op og sendes til genanvendelse – kan fx ende som nye cykler
  • Glas bliver til nyt glas eller ny glasuld
  • Rockwool oparbejdes til ny isolering
  • Træ anvendes til spånplader, laminatgulve eller biobrændsel til produktion af el og varme
  • Dæk bliver til kunststofbaner i fodboldklubber eller fjedrende underlag på legepladser
  • Pap og papir oparbejdes til nyt pap og papir
  • Plastik sorteres og anvendes til produktion af ny plastik – fx nylonjakker

Tæt samarbejde giver bedre og omkostningseffektive løsninger

Vi tror på, at samarbejde og nytænkning kan øge genanvendelsesgraden i byggeriet. Men ikke nok med det. Et tæt samarbejde og åben dialog kan også føre til løsninger, der er endnu mere omkostningseffektive end dem, vi kender i dag.

Læs hvordan affaldet blev en ressource i nyt bæredygtigt byggeri

Få mere at vide om lovregler og affaldshåndtering

Se vores modtageanlæg

Kontakt vores kundeservicecenter

Ring 88 77 90 90
eller skriv til kundeservice@rgsnordic.com